Herkeuring Gouden Helm BMW klasse, 21 april jl.

Na aanleiding van de technische herkeuring, na afloop van de ovalraces van zondag 21 april jl. heeft de technische commissie van de Noord Nederlandse Ovalracing geconstateerd dat de door de organisatie aangebrachte verzegeling van de ECU van deelnemer #12 verbroken is.

Op basis van deze bevinding, die in strijd is met artikel 49 van het BMW CUP reglement. (Artikel 49. De verzegeling van de computer mag nooit worden verwijderd. Indien noodzakelijk mag alléén het zgn. “loodje” worden verwijderd, maar dit kan alleen na overleg met en toestemming van de TC. Het verwijderde loodje dient te allen tijde bij de TC te worden ingeleverd, alvorens de computer opnieuw verzegeld wordt door de TC. Een overtreding wordt bestraft met 25 strafpunten en staat gelijk aan een afkeuring.) Is door de wedstrijdleiding besloten de betreffende wagen en deelnemer te diskwalificeren en uit de uitslag te nemen.

Door de betreffende deelnemer is conform de geldende protestregeling, protest aangetekend tegen deze beslissing. Coureur geeft aan dat bij de technische keuring voorafgaande aan de eerste wedstrijddag op 31 maart jl. is aangegeven bij de betreffende keurmeesters die de BMW’s gecontroleerd hebben bij de technische keuring voorafgaande aan de races, dat de zegels verbroken zijn en of die vervangen dienen te worden. De betreffende coureur had zelfs een schroevendraaier mee naar de keuring omdat hij ter plekke aan had geboden de computer te demonteren voor nieuwe verzegeling. De betreffende keurmeesters hebben aangegeven dat er binnen de TC gesproken is over het ontbreken van de verzegeling. En hebben aangegeven dat nieuwe verzegeling dus niet noodzakelijk is. Hier start de verwarring in communicatie. De TC heeft namelijk vanwege dubbele deelname van BMW coureurs in zowel de BMW CUP als de SuperRods de verzegeling van de stekker laten vallen. Echter niet van de ECU op zichzelf. De betreffende keurmeesters hebben zich dit onderscheid op dat moment niet gerealiseerd en niet nadere officials hierover geïnformeerd.

Als volgende proteststap is de betreffende ECU, die in beslag genomen is door de organisatie, met verbroken verzegeling op dinsdag 30 april geopend en geïnspecteerd op onvolkomenheden/afwijkingen.

De betreffende ECU is gecontroleerd door de programmeur van de NNO ECU's in het bijzijn van Hoofd TC en wedstrijdleider op afwijkingen t.a.v. de verzegelde variant. Na uitvoerige visuele controle en het uitlezen van de software van de ECU + een check van de bestanden door een externe BMW specialist blijkt er geen enkele afwijking te zitten in de betreffende, in beslag genomen computer. Na deze betreffende meting is de ECU opnieuw gemonteerd en verzegeld door de organisatie.

De NNO kan dan ook niets anders besluiten om het protest te honoreren. Er is immers door de betreffende coureur aangegeven voor aanvang van de eerste wedstrijddag bij leden van de organisatie dat de zegels verbroken waren. Door miscommunicatie aan de zijde van de organisatie is dit op een andere wijze geïnterpreteerd. Als extra stap is daarna de betreffende ECU gecontroleerd op afwijkingen t.a.v. de verzegelde variant, deze zijn op geen enkele wijze gevonden, na diverse metingen en het uitlezen van de data in de grafieken.

De NNO betreurd deze gang van zaken. Normaliter was de betreffende ECU op de wedstrijddag, in deze situatie, voorafgaande aan de start van de races, vervangen door een verzegelde variant van de organisatie. Inmiddels zijn de procedures binnen de organisatie aangepast om deze situaties in de toekomst te voorkomen.

BESTUUR N.N.O. TER APEL

 
 
 
logo spedeworth