Betreft: Aansluiting NNO bij Nederlandse Autosportbond (NAB) 

Ter Apel- Hierbij deelt het bestuur van de NNO jullie mede dat de NNO per 01 januari 2017 overstappen naar de N.A.B. ( Nederlandse Autosport Bond).

Na een zorgvuldig doorlopen proces hebben we als NNO uiteindelijk besloten, om de toekomst van het ovalracen in Ter Apel veilig te stellen, deze stap te moeten maken.

Het grote voordeel voor coureurs is dat zij op meerdere circuits actief kunnen zijn op één NAB licentie. Met deze NAB licentie kun je namelijk naast de wedstrijden van de NNO (ovalraces + autocrossdag) ook op alle andere bij de NAB aangesloten clubs en circuits (Lelystad, Emmen, St. Maarten, Kollum, Blauwhuis, Texel) terecht. 

Wel moet je om op tijd in het bezit van een NAB-rijders-/NAB-official licentie te komen, het NAB licentie
formulier Ovalracing 2017 volledig (en duidelijk) in te vullen en tezamen met een recente pasfoto in te leveren/op te sturen naar de penningmeester van de NNO Ter Apel, dhr. J.H. Wolbers, Zevenster 5, 9561 DG Ter Apel. Coureurs hoeven in principe geen medische keuring meer ondergaan, mits op alle categorieën op het licentieformulier met “nee” geantwoord kan worden.

Ook dienen de rijders het verschuldigde bedrag van € 100,00 direct over te maken op bankrekening NL 10 ABNA  048 24 68 971 t.n.v. NNO Ter-Apel onder vermelding van: “licentiegeld 2017 + je eigen naam”.

Coureurs kunnen ook het ingevulde formulier (+foto) met het verschuldigde geld langsbrengen iedere zaterdagmorgen tussen 07.30-12.00 uur op circuit de Polderputten. Wanneer iedereen dit doet vóór 15 januari 2017, zorgen wij er voor dat je licentie op de eerste training/wedstrijddag (16 april) gereed ligt op het inschrijfbureau. Coureurs kunnen ook nog steeds een daglicentie aanschaffen voor een training/wedstrijd. Het aantal daglicenties per seizoen is onbeperkt.De kosten voor een NAB daglicentie zijn € 40,00 per wedstrijd. 

Ook de officials dienen ook het formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen en tezamen met een recente pasfoto in te leveren/op te sturen naar de penningmeester van de NNO Ter Apel, dhr. J.H. Wolbers, Zevenster 5, 9561 DG Ter Apel. Hierbij geldt hetzelfde als voor de rijders, echter de official licentie is voor de vrijwilligers/medewerkers kosteloos.

Licentieformulieren kunnen per e-mail aangevraagd worden via; Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  

Als laatste nog even een punt voor de rijders: we hanteren in het reglement voor 2017 dezelfde rolkooi-maten  als voorheen. Wel heeft de NAB aangegeven dat er in het seizoen 2017 ook de rolkooien die voldoen aan het huidige “NOV Lelystad reglement” gewoon worden toegelaten. Auto's met deze maatvoering van rolkooien zijn dan ook welkom bij de ovalraces in Ter Apel in 2017.

Kortom er wordt door ons sterk aanbevolen om een rolkooi in uw auto aan te brengen volgens de eisen zoals de NNO deze de laatste jaren hanteert, maar in 2017 zijn de “oude maten” ook nog toegestaan. Voor de daarop volgende seizoenen zal het NAB bestuur op termijn een besluit nemen.

De (beperkt) aangepaste reglementen NNO Ter Apel Ovalracing 2017 staan elders op deze website van de NNO (geel gearceerd=wijziging). 

We hopen  hiermee  coureurs, officials en racefans voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet en bel/mail ons, dan zullen we proberen je op korte termijn een antwoord/oplossing te geven.
 

Met vriendelijke autosportgroet, 

BESTUUR NNO TER APEL

 
 
 
logo spedeworth